Veřejná sbírka na projekt Místo vzájemného setkávání
ke dni 24. září 2009 činí výtěžek sbírky 142 690 Kč.
Při veřejné sbírce na Místo vzájemného setkávání se v obci Otaslavice během soboty 20. června 2009 vybralo 122 090 Kč.
Celkem přispělo 264 dárců (občanů, rodin, domů).

28 dárců přispělo méně jak 100 Kč.
103 dárců přispělo 100 Kč.
74 dárců přispělo 200 Kč.
11 dárců přispělo 300 Kč.
28 dárců přispělo 500 Kč.
2 dárci přispěli 600 Kč.
2 dárci přispěli 700 Kč.
11 dárců přispělo 1 000 Kč.
1 dárce přispěl 1 100 Kč.
1 dárce přispěl 2 000 Kč.

2 dárci přispěli 5 000 Kč.

1 dárce přispěl 50 000 Kč.

Na bankovní účet veřejné sbírky 227168676/0300
v době od 18. června 2009 do 24. září 2009
přispělo 27 dárců celkem 20 600 Kč.


2 dárci přispěli 100 Kč.
6 dárců přispělo 200 Kč.
3 dárci přispěli 300 Kč.
6 dárců přispělo 500 Kč.
5 dárců přispělo 1 000 Kč.
1 dárce přispěl 1 300 Kč.
3 dárci přispěli 2 000 Kč.

1 dárce přispěl 3000 Kč.