Modlitba

Modlitba za úspěšnou obnovu pavláčky, mostku a farní zahrady

Nebeský Otče, vše co jsme a co máme
je darem Tvé milosti.
Ježíši Kriste, Synu Boží,
Tvou obětí jsi nám otevřel nebe.
Duchu svatý, věčná Lásko,
Ty nás utváříš a ukazuješ cesty Života.
Klaníme se Ti, Nejsvětější Trojice,
dokonalá jednoto Otce, Syna a Ducha svatého.
Odevzdáváme Ti toto dílo a pokorně prosíme:
Kéž se stane oázou pokoje, smíření a odpuštění,
obnovy a jednoty pro celou farnost, obec
a všechny duše, které dokonale miluješ.
Ať dokážeme poznat a uskutečnit Tvou vůli
na přímluvu Panny Marie, andělů a všech svatých.svatá Maria, Matko Ježíšova        oroduj za nás
svatý archanděli Michaeli           
svatý Cyrile a Metoději
svatý Josefe
svatá Anno
svatá Terezie od Dítěte Ježíše
svatý Antoníne

Korunka k Dítěti Ježíši

Je možno začít znamením kříže se slovy:
Božské dítě Ježíši, klaním se tvému kříži
a přijímám vše, co mi chceš seslat.

Třikrát se říká A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
a modlitba
Otče náš

Dvanáctkrát A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
a modlitba
Zdrávas, Maria.

Při jednotlivých Zdrávas je doporučeno rozjímat o dvanácti tajemstvích Ježíšova dětství:

1.     Vtělení Syna Božího
2.     Život v lůně Panny Marie
3.     Narození v Betlémě
4.     Klanění andělů a pastýřů
5.     Obřezání Páně
6.     Klanění tří králů
7.     Obětování v chrámě
8.     Útěk do Egypta
9.     Pobyt v Egyptě
10.    Návrat do Nazareta
11.    Skrytý život v Nazaretu
12.    Dvanáctiletý Ježíš v chrámu

Na závěr jednou A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi  --  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…

Je možno zakončit modlitbu slovy:
Dítě Ježíši, požehnej nám a vyslyš nás.
Comments